Diensten

Waar wij goed in zijn: 

Sparring Partner

Met regelmaat treden wij op als sparring partner voor uiteenlopende partijen in de vastgoedbranche. Dit betreft aankoop en verkoop van objecten of percelen, uitgangspunten voor exploitatie en/of toetsing van richtlijnen aangaande monumenten e.d. Zo verbinden wij initiatiefnemers, investeerders, gebruikers en uitvoerenden om projecten in goede harmonie op te starten, in beweging te zetten dan wel een juist perspectief te schetsen. Op deze wijze kunnen processen sneller en efficiënter verlopen. Zowel provincies, gemeenten, vastgoedbeheerders, makelaars en (bewoners)commissies weten ons hiervoor te vinden.

Potentie-Indicatie Vastgoed
Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor gebouwen, objecten of landgoederen. Zodra deze niet meer actief worden gebruikt, treedt verval in en ligt verpaupering op de loer. Op zo’n moment is het verstandig om een Potentie-Indicatie aan te vragen. Bij StudioRAAK gaan wij dan aan de slag met conceptontwikkeling. Wij leveren vervolgens een onderbouwde aanbeveling voor een toekomstige functiebestemming, aangevuld met een helder overzicht van de mogelijkheden van de herbestemming en het potentieel ervan. Op grond hiervan kunt u zich een goed beeld vormen van de toekomst, met eventuele subsidievoorzieningen voor monumenten en 100% garantie op waardevermeerdering van uw vastgoed.

Projectontwikkeling
Projectontwikkeling omvat het gehele proces van Idee tot realisatie van vastgoed of nieuw product. Door onze combinatie van technische, financiële en commerciële kennis zijn wij in staat om zelfstandig projecten te initiëren.

Procesmanagement
De visie van politieke, publieke en private partijen zodanig op één lijn brengen dat voor de opdrachtgever ideeën uitgewerkt worden tot concrete vraagstukken, is een vak apart. Het vak van een goede procesmanager die de inhoud kent, de taal spreekt en affiniteit heeft met bestuurlijke processen.

No Cure No Pay

Ontdek het potentieel van onze dienstverlening. Wij werken op basis van No Cure, No Pay. Dit houdt in dat u pas betaalt wanneer wij de dienst(en) tot een goed einde hebben gebracht.